---

Φυτοβιοδιεγέρτης​​ με ευεργετικούς μικροοργανισμούς
83,00 
Για την επεξεργασία σπόρων δημητριακών, βαμβακιού, αραβόσιτου κονδύλων π...
125,00 
Εδαφοβελτιωτικό με μυκόρριζες και ευεργετικούς μικροοργανισμούς του εδά...
80,00 
Αζωτοδεσμευτικά - συμβιωτικά βακτήρια
55,00 
Αζωτοδεσμευτικά - συμβιωτικά βακτήρια
55,00 
Αζωτοδεσμευτικά - συμβιωτικά βακτήρια
55,00 
99.5% αμινοξύ L-a-proline
33,00 
Αζωτοδεσμευτικά - συμβιωτικά βακτήρια
55,00 
Αζωτοδεσμευτικά - συμβιωτικά βακτήρια
55,00 
99.5% αμινοξύ L-a-proline
33,00 
Αζωτοδεσμευτικά - συμβιωτικά βακτήρια
55,00 
Αζωτοδεσμευτικά - συμβιωτικά βακτήρια
55,00 
Φυτοβιοδιεγέρτης​​ με ευεργετικούς μικροοργανισμούς
83,00 
Για την επεξεργασία σπόρων δημητριακών, βαμβακιού, αραβόσιτου κονδύλων π...
125,00 
Αζωτοδεσμευτικά - συμβιωτικά βακτήρια
55,00 
Αζωτοδεσμευτικά - συμβιωτικά βακτήρια
55,00 
Αζωτοδεσμευτικά - συμβιωτικά βακτήρια
55,00 
Εδαφοβελτιωτικό με μυκόρριζες και ευεργετικούς μικροοργανισμούς του εδά...
80,00