ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

01/01/2018
από Adam Ch
Ιστολόγιο - Καινοτόμα προϊόντα

Η χρήση του Albit σε άρριζα μοσχεύματα

01/08/2023
από Adam Ch

Για να αυξηθεί η ριζοβολία των μοσχευμάτων, πριν από τη φύτευση σε ένα ριζωτήτιο, μπορούν να εμποτιστούν σε ένα διάλυμα 0,02% (1 ml ανά 5 λίτρα νερού) Albit.

   Αυτή η ποσότητα αρκεί για να εμβαπτιστούν αρκετά μοσχεύματα, με τη προϋπόθεση ότι το διάλυμα και τα μοσχεύματα τοποθετούνται σε ένα ρηχό αλλά ευρύ δοχείο με ύψος πλευρών 5-6 εκ. Τα μοσχεύματα πρέπει να είναι βυθισμένα 2-3 εκ. στο διάλυμα.

   Η εμβάπτιση διαρκεί συνήθως μερικές ώρες και στη συνέχεια τα μοσχεύματα φυτεύονται στο θερμοκήπιο. Για επόμενη παρτίδα μοσχευμάτων, παρασκευάζεται νέο παρασκεύασμα.

   Η εμβάπτιση των μοσχευμάτων στο Albit επιτρέπει σε αυτά να δημιουργήσουν ένα ισχυρό ριζικό σύστημα.
Αν και η γενική δοσολογία για την εμβάπτιση των μοσχευμάτων είναι 1 ml Albit ανά 5 λίτρα νερού η αναλογία μπορεί να διαφοροποιηθεί και να φτάσει και σε 1 ml Albit ανά 1 λίτρο νερού (ανάλογα με το είδος του φυτού, το χρόνο εμβάπτισης, την εποχή κλπ)

 

ριζοβολία μοσχευμάτων με χρήση albit