Βασιλικός ψιλόφυλλος (σπόροι)

Βασιλικός Ελληνικός ή ψιλόφυλλος 

3,49 
S2153
+

Βασιλικός Ελληνικός ή ψιλόφυλλος